logo.png

tel.png

menu_home.pngmenu_home.pngmenu_bar.pngmenu_concept.pngmenu_concept.pngmenu_bar.pngmenu_equipment.pngmenu_equipment.pngmenu_bar.pngmenu_occupancy.pngmenu_occupancy.pngmenu_bar.pngmenu_access.pngmenu_access.pngmenu_bar.pngmenu_contact.pngmenu_contact.png

tittle_amhc.png


住み慣れた地域や自宅で可能な限り長く生活を送る」ことを目的とした「通い」「宿泊」「訪問」の組み合わせが可能な支援サービスです。環境の変化に敏感なお年寄りの方の不安を和らげながら、ご自宅を中心に介護サービスを受けることが可能です。

12.png
スクリーンショット 2015-07-28 1.26.46.pngside_contact.pngside_contact.png
side_news.pngside_news.png
side_gh.pngside_gh.png
side_smhc.pngside_smhc.png
side_fax.pngside_fax.png
side_recruit.pngside_recruit.png
関連施設
kanren_2.pngkanren_2.png
nakanohinyoukika.pngnakanohinyoukika.png